Caernarfon Ddoe/Caernarfon's Yesterdays headerBangor Street, Caernarfon
High Street, Caernarfon


Croeso i/Welcome to

CAERNARFON DDOE/
CAERNARFON'S YESTERDAYS

Mae'r rhan hon o Carnarvon Traders wedi ei sefydlu i gynnwys adroddiadau gan yr hanesydd lleol adnabyddus Thomas Meirion Hughes. Mae'n gwbl ddwyieithog a gellir cysylltu yn eich dewis iaith trwy bwyso'r botwm priodol. Hefyd cynhwysir Fforwm lle gellir gofyn unrhyw gwestiwn i Meirion sy'n berthnasol â hanes Caernarfon.


This section of Carnarvon Traders has been set up to include contributions by the well known local historian Thomas Meirion Hughes. It is fully bilingual and the visitor can select their language of choice by simply clicking on the link provided. There is also a Forum where questions relating to the history of Caernarfon can be put to Meirion.

Pool Street, Caernarfon
Castle Square, Caernarfon